Wyszukiwarka

MARKA:
POJEMNOŚĆ:
MODEL:
ROCZNIK:

Kategorie

Śledź nas na Facebooku

Polityka prywatności

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz adres e-mail.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie kurierskiej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo i poprosić nas byśmy usunęli lub zmodyfikowali. Twoje dane z naszego systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Firma zbierająca dane: Firma Heidemann, ul. Cukrowa 49, 71-004 Szczecin, Polska, tel: +48914244037, e-mail: sklep@czesci-motocyklowe.pl.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie lub też telefonicznie lub mailowo na podane powyżej dane.

FIRMA HEIDEMANN dba o ochronę Państwa danych osobowych!

Dane osobowe należą do dóbr chronionych prawem. Każdy człowiek ma prawo do ochrony swojej prywatności, jako jednej z najważniejszych sfer jego życia.

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące wprowadzanych zmian w prawie, przygotowaliśmy poniższe informacje. W związku z bieżącym uzupełnianiem danych, zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej.

1. Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to powszechnie używany skrót określający Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), potocznie określane jako "RODO", "ORODO", "GDRP" (dalej: RODO).

2. Jaki jest cel RODO?

Podstawowym celem nowych regulacji jest poprawa ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

3. Od kiedy obowiązuje RODO?

RODO obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

4. Kto jest administratorem danych? W jaki sposób można kontaktować się z Firmą HEIDEMANN w sprawie RODO?

Administratorem Państwa danych jesteśmy my, tj.: FIRMA HEIDEMANN Dorota Heidemann z siedzibą w Szczecinie, ul. Cukrowa 49, 71-004 Szczecin, NIP: 851-104-63-84, REGON:812608339, VAT UE: PL 8511046384 (dalej: Firma Heidemann).

W tematach dotyczących Państwa danych osobowych można się z nami kontaktować pod adres sklep@czesci-motocyklowe.pl

5. Czy w związku z RODO należy się skontaktować z Firmą HEIDEMANN?

Nie, nie ma takiej potrzeby, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

6. W jaki sposób Firma HEIDEMANN pozyskuje Państwa dane?

Dane pozyskujemy od Państwa przede wszystkim w ramach łączących nas relacji handlowych - poprzez podjęcie współpracy, zawieranie umów, składanie zamówień, założenie kont dostępu do systemów, rozpatrywanie reklamacji, organizację szkoleń czy wyrażenie przez Państwa chęci na otrzymywanie newsletterów.

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, a które zostały powierzone nam w celu świadczenia naszych usług, zgodnie z warunkami uzgodnionymi w umowach.

7. Na jakiej podstawie i przez jaki czas Firma HEIDEMANN przetwarza Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym realizacji zamówień i zagwarantowania prawidłowej jakości usług – przez czas obowiązywania umowy (w tym realizacji zamówienia) i rozliczeń po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: wykonywanie umowy);

b) w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: obowiązek prawny), np.:

- wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, paragonów fiskalnych

- rozpatrywania reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi,

a z których będziemy korzystać przez następujący czas:

- przez czas wymagany przez przepisy prawa na przechowywanie danych, np. podatkowych,

- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur,

lub przez czas wymagany przez przepisy prawa, w jakim możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania nałożonych przez prawo obowiązków, np. otrzymać karę pieniężną od urzędów państwowych lub samorządowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 f RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: nasz prawnie uzasadniony interes);

c) w celu marketingu bezpośredniego – w tym w celu wysyłania drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), przez czas trwania umowy, dopóki nie cofniecie Państwo zgody lub nie sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych w tym celu;

d) w celu dochodzenia roszczeń i obrony – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonywanie umowy), do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas umów, a w razie dochodzenia przez nas roszczeń – przez czas trwania stosownych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

8. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z RODO?

W związku z przetwarzaniem przez Firmę HEIDEMANN Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) dostępu do Państwa danych osobowych,

b) usunięcia Państwa danych osobowych (bycia zapomnianym),

c) uaktualnienia/sprostowania Państwa danych osobowych,

d) przeniesienia Państwa danych osobowych,

e) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po złożeniu tego sprzeciwu będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw także wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą prawną ich wykorzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. Wówczas, nie będziemy już uprawnieni do przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że udowodnimy, że istnieją: podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub ważne uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania danych osobowych, a które wedle prawa uznane powinny być za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Zakres uprawnień oraz przypadki, w jakich możecie Państwo z nich skorzystać, wynika z przepisów prawa i jest zależny m.in. od podstawy prawnej ich wykorzystywania przez Firmę HEIDEMANN.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem sklep@czesci-motocyklowe.pl

Usunięcie, przeniesienie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i może skutkować uniemożliwieniem ich wykonywania w sposób prawidłowy.

9. Czy musicie Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Firmę HEIDEMANN?

Pewne kategorie danych mamy prawo przetwarzać bez Państwa dodatkowej zgody, jednakże do przetwarzania Państwa danych w innych, aniżeli przewidziane przepisami prawa celach, potrzebujemy Państwa zgody. Udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a jeżeli zgoda zostanie udzielona, w każdej chwili można ją cofnąć (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem sklep@czesci-motocyklowe.pl

10. Czy Firma HEIDMEANN przekazuje Państwa dane poza EOG?

Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską oraz Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Jeżeli jednak w czasie naszej współpracy pojawi się potrzeba przekazania takich danych, dokonamy tego w zakresie, w jakim pozwolą nam na to przepisy prawa. Bieżące informacje na temat ewentualnego sposobu przekazywania przez nas danych, będą zamieszczone na stronie: https://www.czesci-motocyklowe.pl/content/9-polityka-prywatnosci

11. Czy można złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Firmę HEIDEMANN narusza przepisy prawa.

KONTAKT I INFORMACJE dot. RODO:

FIRMA HEIDEMANN ul. Cukrowa 49 71-004 Szczecin Polska


Polityka prywatności - Heidemann | czesci-motocyklowe.pljs_def

Wyszukiwarka

MARKA:
POJEMNOŚĆ:
MODEL:
ROCZNIK:

Kategorie

Śledź nas na Facebooku

Polityka prywatności

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz adres e-mail.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie kurierskiej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo i poprosić nas byśmy usunęli lub zmodyfikowali. Twoje dane z naszego systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Firma zbierająca dane: Firma Heidemann, ul. Cukrowa 49, 71-004 Szczecin, Polska, tel: +48914244037, e-mail: sklep@czesci-motocyklowe.pl.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie lub też telefonicznie lub mailowo na podane powyżej dane.

FIRMA HEIDEMANN dba o ochronę Państwa danych osobowych!

Dane osobowe należą do dóbr chronionych prawem. Każdy człowiek ma prawo do ochrony swojej prywatności, jako jednej z najważniejszych sfer jego życia.

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące wprowadzanych zmian w prawie, przygotowaliśmy poniższe informacje. W związku z bieżącym uzupełnianiem danych, zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej.

1. Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to powszechnie używany skrót określający Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), potocznie określane jako "RODO", "ORODO", "GDRP" (dalej: RODO).

2. Jaki jest cel RODO?

Podstawowym celem nowych regulacji jest poprawa ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

3. Od kiedy obowiązuje RODO?

RODO obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

4. Kto jest administratorem danych? W jaki sposób można kontaktować się z Firmą HEIDEMANN w sprawie RODO?

Administratorem Państwa danych jesteśmy my, tj.: FIRMA HEIDEMANN Dorota Heidemann z siedzibą w Szczecinie, ul. Cukrowa 49, 71-004 Szczecin, NIP: 851-104-63-84, REGON:812608339, VAT UE: PL 8511046384 (dalej: Firma Heidemann).

W tematach dotyczących Państwa danych osobowych można się z nami kontaktować pod adres sklep@czesci-motocyklowe.pl

5. Czy w związku z RODO należy się skontaktować z Firmą HEIDEMANN?

Nie, nie ma takiej potrzeby, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

6. W jaki sposób Firma HEIDEMANN pozyskuje Państwa dane?

Dane pozyskujemy od Państwa przede wszystkim w ramach łączących nas relacji handlowych - poprzez podjęcie współpracy, zawieranie umów, składanie zamówień, założenie kont dostępu do systemów, rozpatrywanie reklamacji, organizację szkoleń czy wyrażenie przez Państwa chęci na otrzymywanie newsletterów.

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, a które zostały powierzone nam w celu świadczenia naszych usług, zgodnie z warunkami uzgodnionymi w umowach.

7. Na jakiej podstawie i przez jaki czas Firma HEIDEMANN przetwarza Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym realizacji zamówień i zagwarantowania prawidłowej jakości usług – przez czas obowiązywania umowy (w tym realizacji zamówienia) i rozliczeń po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: wykonywanie umowy);

b) w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: obowiązek prawny), np.:

- wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, paragonów fiskalnych

- rozpatrywania reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi,

a z których będziemy korzystać przez następujący czas:

- przez czas wymagany przez przepisy prawa na przechowywanie danych, np. podatkowych,

- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur,

lub przez czas wymagany przez przepisy prawa, w jakim możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania nałożonych przez prawo obowiązków, np. otrzymać karę pieniężną od urzędów państwowych lub samorządowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 f RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: nasz prawnie uzasadniony interes);

c) w celu marketingu bezpośredniego – w tym w celu wysyłania drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), przez czas trwania umowy, dopóki nie cofniecie Państwo zgody lub nie sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych w tym celu;

d) w celu dochodzenia roszczeń i obrony – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonywanie umowy), do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas umów, a w razie dochodzenia przez nas roszczeń – przez czas trwania stosownych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

8. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z RODO?

W związku z przetwarzaniem przez Firmę HEIDEMANN Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) dostępu do Państwa danych osobowych,

b) usunięcia Państwa danych osobowych (bycia zapomnianym),

c) uaktualnienia/sprostowania Państwa danych osobowych,

d) przeniesienia Państwa danych osobowych,

e) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po złożeniu tego sprzeciwu będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw także wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą prawną ich wykorzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. Wówczas, nie będziemy już uprawnieni do przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że udowodnimy, że istnieją: podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub ważne uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania danych osobowych, a które wedle prawa uznane powinny być za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Zakres uprawnień oraz przypadki, w jakich możecie Państwo z nich skorzystać, wynika z przepisów prawa i jest zależny m.in. od podstawy prawnej ich wykorzystywania przez Firmę HEIDEMANN.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem sklep@czesci-motocyklowe.pl

Usunięcie, przeniesienie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i może skutkować uniemożliwieniem ich wykonywania w sposób prawidłowy.

9. Czy musicie Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Firmę HEIDEMANN?

Pewne kategorie danych mamy prawo przetwarzać bez Państwa dodatkowej zgody, jednakże do przetwarzania Państwa danych w innych, aniżeli przewidziane przepisami prawa celach, potrzebujemy Państwa zgody. Udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a jeżeli zgoda zostanie udzielona, w każdej chwili można ją cofnąć (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem sklep@czesci-motocyklowe.pl

10. Czy Firma HEIDMEANN przekazuje Państwa dane poza EOG?

Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską oraz Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Jeżeli jednak w czasie naszej współpracy pojawi się potrzeba przekazania takich danych, dokonamy tego w zakresie, w jakim pozwolą nam na to przepisy prawa. Bieżące informacje na temat ewentualnego sposobu przekazywania przez nas danych, będą zamieszczone na stronie: https://www.czesci-motocyklowe.pl/content/9-polityka-prywatnosci

11. Czy można złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Firmę HEIDEMANN narusza przepisy prawa.

KONTAKT I INFORMACJE dot. RODO:

FIRMA HEIDEMANN ul. Cukrowa 49 71-004 Szczecin Polska